Contact

Vind het servicepoint
bij u in de buurt.

De Bruin heeft het,
zo niet dan toch

DISCLAIMER

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer up-to-date is. De Bruin Techniek Groep en haar dochterondernemingen zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op al haar sites.

De inhoud van de websites mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. De Bruin Techniek Groep behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch mee instemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat De Bruin Techniek Groep dit, schriftelijk dan wel via haar websites, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorgdraagt dat iedere copyrightvermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel uitmaken van de vormen waarin de informatie wordt gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met De Bruin Techniek Groep.

Het eigendomsrecht c.q. het copyright van de websites van De Bruin Techniek Groep en van alle inhoud daarvan, berust bij De Bruin Techniek Groep, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

 

Nieuws

Donderdag 11 februari a.s. hebben wij onze jaarlijkse (online) Lees verder >
Mooi persbericht n.a.v. krachtenbundeling De Bruin Techniek, Van Lees verder >
Contact
Van 08.15 - 16.45 zijn wij
ook telefonisch bereikbaar

+31 (0) 88 6760000

sales@debruintechniek.com

Bent u al klant bij een van onze vestigingen? Klik hier

nieuwsbrief
|
Ik ga akkoord met de privacyverklaring